Klubové kontakty

Kontakty na lidi kolem našeho klubu.

Nové číslo účtu našeho oddílu: 2801169956/2010 u FIO Banka.
Nové příspěvky od ledna 2017 jsou následující:
cvičenci do 18ti let-  3400,- Kč/ roční kursovné
cvičenci nad 18 let-  3600,- Kč/ roční kursovné
pololetní kursovné - 2000,- Kč platné pro obě věkové kategorie. Splatné vždy do 20.1. a do 20.6.


Kurzovné zaplaťte prosím na klubový účet: 2801169956/2010 u FIO Banka

roční kurzovné je splatné 20.1.stávajícího roku
pololetní kurzovné 
je splatné 20.1. a 20.6. stávajícího roku
Do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení dítěte.
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Kurzovné zahrnuje i pojištění a známku SKIF platnou na kalendářní rok.
Bez zaplaceného kurzovného nejste po termínu splatnosti na tréninku pojištěni a nebudete proto cvičit.

Filtr
Počet zobrazení 
Jméno Mobil
Robert - trenér +420 606 027 455
Petr - trenér +420 607 741 866
Michal - trenér +420 724 518 634
Vláďa-trenér +420 602 557 150
Honza-trenér +420 733 189 199